Tạp chí Mathematical Excalibur

Tạp chí Mathematical Excalibur là một tạp chí của khoa Toán – Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (The Hong Kong University of Science and Technology – viết tắt là HKUST), mỗi năm chỉ ra khoảng 4 số, bắt đầu từ tháng 01/1995. Tạp chí đề cập một số chuyên đề hay về toán học, đặc biệt là toán sơ cấp trong các kì thi Olympic. Mỗi số thường có 4 trang gồm các chuyên mục: Olympiad Corner, Problem Corner, Solutions và một bài báo về một chuyên đề nào đó. Mọi người khắp thế giới có hiểu biết về toán đều được khuyến khích gửi bài cho tạp chí.
Tất cả các link các bạn download theo link bên dưới.
Mathematical Excalibur