Tài liệu PP toạ độ trong mặt phẳng

logo

Đây Tài liệu PP toạ độ trong mặt phẳng là scan sách về  không thấy tên tác giả….. xin lỗi và cám ơn tác giả.

gồm

  1. tạo độ vectơ
  2. pt đường thẳng
  3. pt đường tròn
  4. các đường conic,,,

tải về file .pdf  6MB   157 trang…… đọc khi thi lớp 10 HKII….. hè ….hihihi….

Comments are closed.