PT đường thẳng, đường tròn trong mp oxy

Đây là scan sách về PT đường thẳng, đường tròn trong mp oxy không thấy tên tác giả….. xin lỗi và cám ơn tác giả.

file .pdf mời tải về tham khảo….