Toán THCS-Tiểu học

Đề thi HSG Toán vòng 2 Huyện Điện Bàn-Quảng Nam

Phòng GDĐT Điện Bàn THI HSG LỚP 9.NĂM HỌC:2011-2012 ĐỀ THI MÔN: TOÁN (vòng 2) Ngày thi: 29/12/2011 Thời gian làm bài: 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC   Bài 1 1/ Chứng minh rằng tổng lập phương của 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 9 2/ Biết ab=75 và ƯCLN(a,b)=5.Tìm a,b Bài 2: …

Đề thi HSG Toán vòng 2 Huyện Điện Bàn-Quảng Nam Read More »