Đề thi Olympic 30/4

Đề thi Olympic 30/4 lần thứ 18 năm 2012 môn Toán lớp 11

Đề thi Olympic 30/4 lớp 11 năm 2012 Bài 1: Giải hệ phương trình sau: $$\begin{cases} x^3-y^3=9\\ 2x^2+y^2-4x+y=0\end{cases}$$ Bài 2: Cho dãy số $(x_n)$ xác định bởi: $x_1; x_{n+1}=\dfrac{x_n^4+9}{x_n^3-x_n+6}$ a) Chứng minh rằng $\lim x_n=+\infty$ b) Với mỗi số nguyên dương $n$ đặt $y_n=\sum_{k=1}^n \dfrac{1}{x_k^3+3}$ Bài 3: Cho tam giác $ABC$ đều cạnh $a$ tâm …

Đề thi Olympic 30/4 lần thứ 18 năm 2012 môn Toán lớp 11 Read More »

Đề thi Olympic 30/4 lần thứ 18 năm 2012 môn Toán lớp 10

Đề thi OLYMPIC 30/4 LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012 Câu 1: Giải phương trình $7x^2-10x+14=5\sqrt{x^4+4}$ Câu 2: Cho đường tròn (O) tiếp xúc đường thẳng d tại H. M và N di động trên d thỏa $\overline{HM}.\overline{HN}=-k^2$ (k là số khác 0 cho trước). Từ M và N kẻ tiếp tuyến MA, NB tới (O) …

Đề thi Olympic 30/4 lần thứ 18 năm 2012 môn Toán lớp 10 Read More »