Bất đẳng thức

Sáng tạo Bất đẳng thức – Phạm Kim Hùng

Sáng tạo Bất đẳng thức Phạm Kim Hùng Cuốn sách dày 360 trang Giá bìa 45.000 NXB Tri thức, 2006. Những người yêu Toán đều biết tới cuốn sách Sáng tạo bất đẳng thức của tác giả Phạm Kim Hùng – Cựu học sinh khối Trung học Phổ thông chuyên, Trường Đại học Khoa học …

Sáng tạo Bất đẳng thức – Phạm Kim Hùng Read More »