2 chương bất đẳng thức Chuyên LTT-Cần Thơ

Đây là 2 chương sách bất đẳng thức Chuyên Lý Tự Trọng-Cần Thơ

chương I: cơ sở

chương II: các PP chứng minh

Tải về:  BDT_cantho

Comments are closed.