phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số

Tác giả: Nguyễn Tất Thu
Giáo viên THPT BC Lê Hồng Phong.

Tài liệu gồm 46 trang, được tác giả hướng dẫn các bài toán xác định công thức tổng quát của dãy số. Tuyển tập các bài tập, các phương pháp làm.
Chúc các em có thể thành thạo trong việc xác định công thức tổng quát của dãy số.

Download File

Comments are closed.