Mathematics as Problem Solving

Tác giả Alexander Soifer

tên sách Mathematics as Problem Solving

Tài liệu sưu tầm được trên các web toán học nước ngoài. Mong là một số bạn giỏi Tiếng Anh có thể sử dụng và hiểu được kiến thức Toán học trong các tài liệu.
Download File