Những điều cần biết về tuyển sinh 2012

Thông tin từ Bộ GD-ĐT, tuyển sinh 2012, có nhiều ý kiến đề xuất không phát hành cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh” mà thông tin tuyển sinh sẽ được Bộ và các trường công bố trên mạng.

Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh” hàng năm là cuốn cẩm nang, nguồn tài liệu quý giá đối với thí sinh bởi cuốn này cung cấp các thông tin về ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, học phí, điện thoại, địa chỉ liên hệ với trường… Nhưng nhiều ý kiến trong Bộ đề xuất không in cuốn tài liệu này mà các thông tin tuyển sinh sẽ được các trường công bố trên trang thông tin điện tử của bộ và công khai trên website của các trường.

Tuy nhiên, ý kiến của nhiều đơn vị giáo dục lại đề xuất và mong muốn phát hành cả 2 hình thức vừa trên mạng, vừa bằng cuốn in để thuận lợi cho học sinh vùng sâu, vùng xa không có điều kiện vào mạng đọc và tìm hiểu.

LINK:


Những điều cần biết về tuyển sinh 2012