Bài tập Phương trình hàm và Số học ôn thi Olympic 30/4

Xin chia sẻ loạt chuyên đề ôn thi Olympic 30/4 toàn miền Nam cho học sinh lớp 10.

1. Bài tập Phương trình hàm ôn thi Olympic 30/4 (lớp 10, có hướng dẫn giải): Download

2. Bài tập Số học ôn thi Olympic 30/4 (có hướng dẫn giải): Download

Chúc các bạn học tốt.