Người ta muốn sơn mặt ngoài (kể cả đáy) của hai chiếc hộp nhựa (dạng hình hộp chữ nhật) để trồng hoa, có kích thước như hình dưới đây. Tính diện tích cần sơn.

Câu hỏi: Người ta muốn sơn mặt ngoài (kể cả đáy) của hai chiếc hộp nhựa (dạng hình hộp chữ nhật) để trồng hoa, có kích thước như hình dưới đây. Tính diện tích cần sơn. Trả lời: Diện tích xung quanh của hình hộp thứ nhất là :   (60 + 40) x 2 x 25 …
Hoc tap online
Author: admin