Một lớp học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m , chiều rộng  6m , chiều cao bằng 5m.  Người ta quét vôi tường xung quanh và trần lớp học. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích các cửa là 7,8m2

Câu hỏi: Một lớp học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m , chiều rộng  6m , chiều cao bằng 5m.  Người ta quét vôi tường xung quanh và trần lớp học. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích các cửa là 7,8m2 Trả …
Hoc tap online
Author: admin