Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình chữ nhật có chu vi bằng 12cm. Thể tích lớn nhất mà hình trụ có thể nhận được là

Câu hỏi: Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình chữ nhật có chu vi bằng 12cm. Thể tích lớn nhất mà hình trụ có thể nhận được là A. 8π cm3 Đáp án chính xác B. 32π cm3 C. 16π cm3 D. 64π cm3 Trả lời: Chọn A ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin