Một số bài toán lượng giác hay và khó

Đây là đề tài, tên tác giả có trong file đính kèm, thank.
Chương I    :   Biến đổi lượng giác
Chương II  :  Ứng dụng của lượng giác trong hình học
Chương III :   Phương trình lượng giác
Chương IV :   Bất phương trình lượng giác
Chương V   :   Bất đẳng thức lượng giác.

bấm vào hình để tải về.