Lựa chọn đáp án đúng nhất:Kết quả của phép chia 119,04 : 12,4  là 96 đúng hay sai?

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:Kết quả của phép chia 119,04 : 12,4  là 96 đúng hay sai? Trả lời: Ta có:Mà 9,6 < 96 nên kết quả đã cho của phép chia 119,04 : 12,4 là sai, ta chọn đáp án: Sai ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới …
Hoc tap online
Author: admin