Lựa chọn đáp án đúng nhất:Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 35 cm, chiều rộng bằng 15 chiều dài và ngắn hơn chiều cao 8 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó.

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất:Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 35 cm, chiều rộng bằng 15 chiều dài và ngắn hơn chiều cao 8 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. A. 1260 cm2  Đáp án chính xác B. 1360 cm2  C.1270 cm2  D.1370 cm2  Trả lời: …
Hoc tap online
Author: admin