Lựa chọn đáp án đúng nhất: Biết số trung bình cộng của năm số là 24,76. Vậy tổng của năm số đó là:

Câu hỏi: Lựa chọn đáp án đúng nhất: Biết số trung bình cộng của năm số là 24,76. Vậy tổng của năm số đó là: A. 122,8 B. 122,9 C. 123,8 Đáp án chính xác D. 123,9 Trả lời: Đáp án CTổng của năm số đó là:24,76  x  5  =  123,8Đáp số: 123,8 ====== **** mời các bạn xem câu …
Hoc tap online
Author: admin