Khi quay hình vẽ dưới đây quanh trục đối xứng là đường thẳng d thì ta được:

Câu hỏi: Khi quay hình vẽ dưới đây quanh trục đối xứng là đường thẳng d thì ta được: A. Hình trụ ngoại tiếp mặt cầu  B. Mặt cầu ngoại tiếp hình trụ  Đáp án chính xác C. Hình nón nội tiếp mặt cầu  D. Hình trụ ngoại tiếp hình nón  Trả lời: Quan sát …
Hoc tap online
Author: admin