Hãy phát biểu bằng lời:Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ.

Câu hỏi: Hãy phát biểu bằng lời:Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ. Trả lời: Diện tích xung quanh hình lăng trụ thì bằng chu vi đường tròn đáy nhân với chiều cao. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin