GS Ngô Bảo Châu làm giám đốc khoa học Viện Toán cấp cao

GS Ngô Bảo Châu vừa có buổi làm việc với Bộ GDĐT về những vấn đề liên quan đến Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

GS Ngô Bảo Châu cho biết, mục đích chính chuyến về nước lần này là cùng với Bộ GDĐT đóng góp ý kiến hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu cấp cao về Toán.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Trần Quang Quý cho biết, theo dự thảo, sơ lược về quy chế tổ chức và hoạt động của Viện nghiên cứu cấp cao về Toán sẽ có những đặc thù về tổ chức bộ máy, về nhân sự và cơ chế tài chính. Viện sẽ có Ban giám đốc gồm giám đốc khoa học và giám đốc điều hành mà người chịu trách nhiệm chính sẽ là giám đốc khoa học (dự kiến GS Ngô Bảo Châu sẽ đảm nhiệm vị trí này).

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận khẳng định, Bộ đã và sẽ tích cực triển khai việc thành lập Viện nghiên cứu cấp cao về Toán.

Đ.H-laodong