Giải tin học 3 bài 16 trang 71 SGK kết nối tri thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Hoạt động 1 Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 71 SGK Tin học 3 Em hãy đọc đoạn hội thoại trên và cho biết: 1. Ba bạn An, Minh, Khoa cần tạo ra sản phẩm gì? 2. Các bạn dựa vào những gì để […]
Hoc tap online
Author: admin