Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 3 tuần 16 trang 45 cánh diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Chung tay xây dựng cộng đồng Câu 1. Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
Quan sát tranh và kể tên những hoạt động trong mỗi bức tranh.
Nêu ý nghĩa của những hoạt động đó.
Phương pháp giải: Em quan sát tranh, kể […]
Hoc tap online
Author: admin