Trả lời Câu hỏi Vận dụng trang 69 SGK Đạo đức 2 Cánh Diều

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Bài 1 Đọc thơ, múa, hát hoặc vẽ về chủ đề quê hương Phương pháp giải: – Đọc thơ. – Múa, hát. – Vẽ tranh. Lời giải chi tiết: Học sinh tùy vào khả năng của mình để lựa chọn hình thức. Ví dụ: Vẽ tranh […]
Hoc tap online
Author: admin