Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 3 tuần 16 trang 46 Kết nối tri thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Nhà sạch thì mát Câu 1. Tham gia diễn kịch tương tác “Ngôi nhà lọ lem” Sắm vai cô tiên, nêu lên những việc làm giúp ngôi nhà luôn sạch sẽ. Phương pháp giải: Em quan sát ngôi nhà và tưởng tượng mình là cô tiên và […]
Hoc tap online
Author: admin