Giải công nghệ lớp 7 bài ôn tập chương 6 trang 89, 90 sgk Chân trời sáng tạo

Câu 1: Việc xử lí ao nuôi thủy sản nhằm mục đích gì? Những hộ nuôi tôm, cá ở địa phương em hoặc khu vực lân cận thường xử lí ao, hồ nuôi theo cách nào?
Lời giải chi tiết:  – Mục đích của xử lí ao nuôi là: tiêu diệt tác nhân gây […]
Hoc tap online
Author: admin