Giải công nghệ lớp 7 ôn tập chương 4 trang 82 sgk Kết nối tri thức

1. Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Phương pháp giải: Có nhiều biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản: xây dựng khu bảo tồn biển; hạn chế đánh bắt gần bờ; thả các loài thuỷ sản quý hiếm vào một số nội thuỷ, vũng và vịnh ven […]
Hoc tap online
Author: admin