Giải các phương trình: 5x+4x+1=3x+2+2x+3

Câu hỏi: Giải các phương trình: 5x+4x+1=3x+2+2x+3 Trả lời: ĐKXĐ: x∈{0;−1;−2;−3}. Ta biến đổi phương trình như sau:Ta có:(1) ⇔x = −5Tóm lại, phương trình đã cho có tập nghiệm là S = {−5;−3/2} ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin