Giải bất phương trình 54x – 6 > 33x – 4

Câu hỏi: Giải bất phương trình 54x – 6 > 33x – 4 A. x<6–4log534+3log53 B. x<6–4log534–3log53 C. x>6–4log534–3log53 Đáp án chính xác D. x>6–4log534+3log53 Trả lời: Lấy lôgarit theo cơ số 5 hai vế của bất phương trình, ta được:Chọn C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin