Giải bài tập Cuối chương 2 (C2 Toán 7 Chân trời)

Giải bài tập Cuối chương 2 (C2 Toán 7 Chân trời) Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1 Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân: a) (frac{5}{{16}};,,,, – frac{7}{{50}};,,,,frac{{11}}{{40}};,,,,frac{9}{{200}}.) b) (frac{1}{7};,,,frac{1}{{11}};,,,,frac{3}{{13}};,,, – frac{5}{{12}}). Phương pháp giải Để viết các phân số dưới dạng số thập […]
Hoc tap online
Author: admin