Giải bài 3 trang 51 SGK Toán 7 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài a) Sử dụng máy tính cầm tay để tính rồi viết mỗi số sau dưới dạng số thập phân vô hạn (tuần hoàn hoặc không tuần hoàn): (frac{{17}}{3}; – frac{{125}}{111};sqrt 5 ; sqrt {19} ) b) Làm tròn số (sqrt {19} ) với độ chính xác 0,05. Phương pháp giải – Xem chi […]
Hoc tap online
Author: admin