Giải bài tập Bài tập cuối chương 5 – Toán 10 Cánh diều

Giải bài tập Bài tập cuối chương 5 – Toán 10 Cánh diều ———- Giải bài tập Bài 1 trang 20 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2 a) Có bao nhiêu cách xếp 20 học sinh theo một hàng dọc? A.({20^{20}})                B.(20!)                      C. 20                             D.1 b) Số cách chọn ra 3 […]
Hoc tap online
Author: admin