Giải bài Tiếng Việt trang 85 SBT Văn 10 – Chân trời sáng tạo>

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu 1 Câu 2 Câu 1 a. Các hình ảnh được sử dụng trong văn bản Đàn ghi-ta phím lõm trong dàn nhạc cải lương giúp bạn hiểu thêm điều gì về các thông tin chính mà văn bản truyền tải? b. Nhận xét về cách tác giả […]
Hoc tap online
Author: admin