Giải bài tập Toán 10 – Cánh diều

Auto Added by WPeMatico

Giải bài tập Bài tập cuối chương 5 – Toán 10 Cánh diều

Giải bài tập Bài tập cuối chương 5 – Toán 10 Cánh diều ———- Giải bài tập Bài 1 trang 20 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2 a) Có bao nhiêu cách xếp 20 học sinh theo một hàng dọc? A.({20^{20}})                B.(20!)                      C. 20                             D.1 b) Số cách chọn ra 3 …

Giải bài tập Bài tập cuối chương 5 – Toán 10 Cánh diều Read More »

Giải bài tập Bài 4. Nhị thức Newton (C5 – Toán 10 Cánh diều)

Giải bài tập Bài 4. Nhị thức Newton (C5 – Toán 10 Cánh diều) ============= Giải bài tập Bài 1 trang 19 SGK Toán 10 Cánh diều tập 2 Khai triển các biểu thức sau: a) ({left( {2x + 1} right)^4}) b)({left( {3y – 4} right)^4}) c)({left( {x + frac{1}{2}} right)^4}) d)({left( {x – frac{1}{3}} …

Giải bài tập Bài 4. Nhị thức Newton (C5 – Toán 10 Cánh diều) Read More »

Giải bài tập Bài 6. Tích vô hướng của hai vectơ (C4 – Toán 10 Cánh diều)

Giải bài tập Bài 6. Tích vô hướng của hai vectơ (C4 – Toán 10 Cánh diều) Giải bài tập Bài 1 trang 97 SGK Toán 10 Cánh diều tập 1 Nếu hai điểm M, N thỏa mãn (overrightarrow {MN} .overrightarrow {NM}  =  – 4) thì độ dài đoạn thẳng MN bằng bao nhiêu? A. …

Giải bài tập Bài 6. Tích vô hướng của hai vectơ (C4 – Toán 10 Cánh diều) Read More »

Giải bài tập Bài tập cuối chương 4 – Toán 10 Cánh diều

Giải bài tập Bài tập cuối chương 4 – Toán 10 Cánh diều Giải bài tập Bài 1 trang 99 SGK Toán 10 Cánh diều tập 1 Cho tam giác ABC có (AB = 3,AC = 4,widehat {BAC} = {120^o}.) Tính (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị): a) Độ dài cạnh BC và …

Giải bài tập Bài tập cuối chương 4 – Toán 10 Cánh diều Read More »

Giải bài tập Bài 5: Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai (C3 – Toán 10 Cánh diều)

Giải bài tập Bài 5: Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai (C3 – Toán 10 Cánh diều) Giải bài tập Bài 1 trang 58 SGK Toán 10 Cánh diều tập 1 Giải các phương trình sau: a) (sqrt {2x – 3}=sqrt {2{x^2} – 3x – 1}) b) (sqrt {4{x^2} – 6x …

Giải bài tập Bài 5: Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai (C3 – Toán 10 Cánh diều) Read More »

Giải bài tập Bài 2 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Cánh diều)

Giải bài tập Bài 2 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Cánh diều) ========   Giải câu 1 bài hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Đề bài: Bài tập 1. Kiểm tra xem mỗi cặp số $(x ; y)$ đã cho có là nghiệm của hệ bất phương trình tương ứng không. …

Giải bài tập Bài 2 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Cánh diều) Read More »

Giải bài tập Bài tập cuối chương 1 (Cánh diều)

Giải bài tập Bài tập cuối chương 1 SÁCH SGK Cánh diều ============= Giải bài 1 trang 19 – Bài học ÔN chương 1 SGK CD Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề toán học? a) Tích của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 3. b) Nếu (widehat {AMB} …

Giải bài tập Bài tập cuối chương 1 (Cánh diều) Read More »

Giải bài tập Bài 2: Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp (Cánh diều)

Giải bài tập Bài 2: Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp SÁCH SGK Cánh diều. =============== Giải bài 1 trang 18 – Bài học 2 chương 1 SGK CD Cho tập hợp (X = { a;b;c} ). Viết tất cả các tập con của tập hợp X. Hướng dẫn giải chi tiết Phương …

Giải bài tập Bài 2: Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp (Cánh diều) Read More »