Phép trừ trong phạm vi dưới 20

Tiêu đề: Học cách trừ số trong phạm vi dưới 20 Phụ đề: Cách dễ dàng để học cách trừ số trong phạm vi dưới 20 Phương pháp: 1. Học các quy tắc cơ bản của phép trừ. 2. Tạo ra các bài tập để ôn luyện. 3. Thực hành với các bài tập đã …
Hoc tap online
Author: admin