Giải bài tập Bài 3. Các phép toán trên tập hợp (Chân trời)

Giải bài tập Bài 3. Các phép toán trên tập hợp (Chân trời) Bài 1 trang 25 Đề bài Xác định các tập hợp (A cup B) và (A cap B) với a) A = {đỏ; cam; vàng; lục; lam}, B = {lục; lam; chàm; tím}. b) A là tập hợp các tam giác đều, B là […]
Hoc tap online
Author: admin