Giải bài tập Bài 2: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (Kết nối)

Giải bài tập Bài 2: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp SÁCH GIÁO KHOA Kết nối ============ Giải bài 1.8 trang 19 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 1 Gọi X là tập hợp các quốc gia tiếp giáp với Việt Nam. Hãy liệt kê các phần tử của tập […]
Hoc tap online
Author: admin