Giải bài tập Bài 1: Mệnh đề (Kết nối)

Giải bài tập Bài 1: Mệnh đề – SÁCH GIÁO KHOA Kết nối ============= Bài 1.1 trang 11 Đề bài Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? a) Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới; b) bạn học trường nào? c) Không được làm việc riêng trong giờ học; d) Tôi […]
Hoc tap online
Author: admin