Giải bài tập Bài 1: Mệnh đề toán học (Cánh diều)

Giải bài tập Bài 1: Mệnh đề toán học (Cánh diều) ============== Giải bài 1 trang 11 SGK Toán 10 Cánh diều tập 1 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề toán học? a) Tích hai số thực trái dấu là một số thực âm. b) Mọi số tự nhiên đều […]
Hoc tap online
Author: admin