Giải bài 9.21 trang 89 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2

Gieo một đồng xu cân đối liên tiếp bốn lần. a) Vẽ sơ đồ hình cây mô tả không gian mẫu. b) Tính xác suất để trong bốn lần gieo đó có hai lần xuất hiện mặt sấp và hai lần xuất hiện mặt ngửa. Phương pháp giải – Vẽ hình sơ đồ hình cây, […]
Hoc tap online
Author: admin