Giải bài 9.22 trang 89 SGK Toán 10 Kết nối tri thức tập 2

Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ một túi đựng 4 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh đôi một khác nhau. Gọi A là biến cố: “Trong bốn viên bi đó có cả bi đỏ và cả bi xanh”. Tính P(A) và P((overline{A})). Phương pháp giải – Chọn 4 viên bi từ 10 viên […]
Hoc tap online
Author: admin