Giải bài 44 trang 18 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Khai triển các biểu thức sau:  a) ({(x – 2y)^4})                                            b) ({( – 3x – y)^5}) Phương pháp giải – Xem chi tiết a) Áp dụng công thức khai triển: ({(a – b)^4} = {a^4} – 4{a^3}b + 6{a^2}{b^2} – 4a{b^3} + {b^4}) với (a = x,b = 2y) b) Áp dụng công […]
Hoc tap online
Author: admin