Giải bài 19 trang 48 SBT toán 10 – Cánh diều>

Đề bài Trong một công trình, người ta xây dựng một cổng ra vào hình parabol (minh họa ở Hình 13) sao cho khoảng cách giữa hai chân cổng BC là 9 m. Từ một điểm M trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là MK = 1,6 m và […]
Hoc tap online
Author: admin