Giải bài 10 trang 58 SGK Toán 10 tập 2 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Một người đang viết chương trình cho trò chơi đá bóng robot. Gọi (A( – 1;1),B(9;6),C(5; – 3))là 3 vị trí trên màn hình a) Viết phương trình các đường thẳng AB, AC, BC b) Tính góc hợp bởi hai đường thẳng AB và AC c) Tính khoảng cách từ điểm A đến […]
Hoc tap online
Author: admin