Giá trị của biểu thức: 30 + 60 × 2 là bao nhiêu?

Câu hỏi: Giá trị của biểu thức: 30 + 60 × 2 là bao nhiêu? A. 150 Đáp án chính xác B. 180 C. 90 D. 120 Trả lời: Đáp án đúng là: AVì trong biểu thức đã cho có cả phép nhân và phép cộng, nên ta thực hiện phép nhân trước, sau đó thực hiện …
Hoc tap online
Author: admin