Giả lập máy tính Casio FX-500MS và 570MS

Ai cũng biết máy tính bỏ túi Casio FX rồi không cần giới thiệu.

Chương trình không cần cài đặt.
Download:
Casio FX-500MS

Code:
http://www.mediafire.com/?ae1vm1mxmin

Casio FX-570MS

Code:
http://www.mediafire.com/?bjwvg2lum0c

Comments are closed.