18 đề thi thử TN THPT có đáp án QN

Đây là 18 đề thi thử TN THPT NH 08-09 của Tỉnh Quãng Nam có đáp án, mời các vị thưởng thức, cám ơn HĐBM toán tỉnh QN….

còn 3 tuần nữa là thi TN rồi, các binh sĩ cố lên….

BodeToan1.zip