Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=2x−3x+1 là 

Câu hỏi: Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=2x−3x+1 là  A.x=1và y=−3. B.x=1 và y=2. C.x=−1 và y=2. Đáp án chính xác D.x=−1 và y=1. Trả lời: Ta có =limx→−1+2x−3x+1=−∞ và limx→−1+2x−3x+1=−∞ là tiệm cận đứng. Ta có limx→±∞2x−3x+1=2⇒y=2 là tiệm cận ngang. Đáp án C. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên …
Hoc tap online
Author: admin