Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có độ dài hai cạnh đáy là 20 dm và 40 dm, chiều cao là 10 dm là:

Câu hỏi: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có độ dài hai cạnh đáy là 20 dm và 40 dm, chiều cao là 10 dm là: A. 12 cm2; B. 12 dm2; C. 12 m2; Đáp án chính xác D. 1 200 m2. Trả lời: Đáp án đúng là: CDiện tích xung …
Hoc tap online
Author: admin