Đề thi thử Đại học lần I của trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu AG

Đề thi thử Đại học lần I của trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu AG có đáp án.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU – AN GIANG
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011
Môn TOÁN – Khối A,B,D
Thời gian làm bài 150 phút, không kể phát đề
Link: